• Sittichai Thitiphong
 • ประวัติการศึกษา  

  • พ.ศ. 2543-2548 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พ.ศ. 2539-2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขทุ่งมหาเมฆ
  • พ.ศ. 2536-2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาการขาย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  • พ.ศ. 2533-2535 มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) สาขาวิทย์-คณิต โรงเรียนวัดราชบพิธ

  ประสบการณ์การทำงาน

  • พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Sittichai Real Estate Agent www.siamlandbank.com
  • พ.ศ. 2549-2550  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  • พ.ศ. 2546-2548  ผู้จัดการฝ่ายขายสินทรัพย์  ธนาคาร ทิสโก้  จำกัด(มหาชน)
  • พ.ศ. 2544-2545  ผู้จัดการอาคาร  บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • พ.ศ. 2543-2544  ผู้จัดการอาคาร  บริษัท ยูนิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • พ.ศ. 2542-2543  หัวหน้าฝ่ายอาคาร  บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค เดวีส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • พ.ศ. 2541 (9 เดือน) เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  สำนักงานอรรถคดีทนายความ
  • พ.ศ. 2541 (3 เดือน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  บริษัท เจริญลาภสตีล จำกัด
 • 0852555565
 • Email Us!
 • www.siamlandbank.com